CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Verlouw Ammerzoden BV heeft in november 2018 de CO2-prestatieladder niveau 3 behaald. Om dit te kunnen bereiken is er inzicht is in het energieverbruik nodig en zijn er reductiedoelstellingen opgesteld om de CO2 uitstoot te verminderen. J. Straver BV heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies en op die manier inzicht verkregen in haar CO2-uitstoot per energiestroom, op basis hiervan zijn de doelstellingen opgesteld. Er zijn verschillende reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstellingen te kunnen behalen.

Naast het bepalen van onze CO2- footprint en de reductiedoelstellingen hebben wij ook deelgenomen aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ van Cumela, wat ons zal helpen rond de reductie van CO2. Om de CO2 uitstoot te kunnen verminderen dienen de reductiedoelstellingen intern en extern gecommuniceerd te worden. De gehele organisatie voert een actief beleid om zowel binnen als buiten het bedrijf de CO2-uitstoot te reduceren.

Wij zullen periodiek documenten op onze website plaatsen die betrekking hebben op de CO2-Prestatieladder. Voor meer informatie over CO2-prestatieladder en de richtlijnen kunt u kijken op: http://www.skao.nl/.

Documenten
2017:
Emissie inventaris 
Energie Management Actieplan 
Communicatieplan 
Sector- en keteninitiatieven
CO2 Footprint 2017
Certificaat

2018:
Evaluatie doelstellingen, management overleg 19.1 2e half jaar (2018)

Emissie inventaris
Energie Management Actieplan
Communicatieplan
CO2 Footprint 2018

2019:
Evaluatie doelstellingen versie 19.2 1e halfjaar 2019 (januari t/m juni)
CO2 Footprint 1e helft 2019
Evaluatie doelstellingen versie 19.3 2e halfjaar 2019 (juli t/m december)
CO2 Footprint 2e helft 2019

Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden BV
Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV
CO2 Footprint 2019

2020:
Evaluatie doelstellingen 1e halfjaar 2020 (januari t/m juni)
CO2 Footprint 1e helft 2020
Evaluatie doelstellingen 2e halfjaar 2020 (juli t/m december)
CO2 Footprint 2e helft 2020

Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden B.V 
Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV
CO2 Footprint 2020

2021:
Certificaat
Evaluatie doelstellingen 1e halfjaar 2021 (januari t/m juni)
CO2 Footprint 1e helft 2021
Evaluatie doelstellingen 2e halfjaar 2021 (juli t/m december)
CO2 Footprint 2e helft 2021

Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden BV
Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV
CO2 Footprint 2021

2022:
Evaluatie doelstellingen 1e halfjaar 2022 (januari t/m juni)
CO2 Footprint 1e helft 2022
Evaluatie doelstellingen 2e halfjaar 2022 (juli t/m december)
CO2 Footprint 2e helft 2022 


Energie Management Actieplan Verlouw Ammerzoden BV
Emissie inventaris Verlouw Ammerzoden B.V
Communicatieplan Verlouw Ammerzoden BV 
CO2 Footprint 2022